دانشجو - پيام دوستان ?RSS=0 دانشجو - پيام دوستان fa ParsiBlog.com RSS Generator Mon, 28 May 2018 09:42:03 GMT دانشجو نامه اي به پدران آسماني بمناسبت روز پدر- باباي شهيدم سلام! دخترت با تو سخن مي گويد. دختري که از لحظه اي که چشم به اين جهان گشود، روي تو را نديده و از نعمت صحبت تو مهربان پدر، محروم بوده است. مدتها در انتظار بازگشت تو نشستم. همه مي گفتند پدرت در جبهه مفقود شده است و اگر خدا بخواهد شايد برگردد. انتظار سختي بود ولي هرگاه صحنه دوباره آمدنت و تجسم در آغوش کشيدنت را مي كردم...(بقيه ش رو كليك كنين) http://qafelehshohada.parsiblog.com/Feeds/3997592/ <A href='http://qafelehshohada.parsiblog.com/-257995.htm' class=gl ls="http://qafelehshohada.parsiblog.com/-257995.htm"><span class="mb">نامه اي به پدران آسماني بمناسبت روز پدر- باباي شهيدم سلام! دخترت با تو سخن مي گويد. دختري که از لحظه اي که چشم به اين جهان گشود، روي تو را نديده و از نعمت صحبت تو مهربان پدر، محروم بوده است. مدتها در انتظار بازگشت تو نشستم. همه مي گفتند پدرت در جبهه مفقود شده است و اگر خدا بخواهد شايد برگردد. انتظار سختي بود ولي هرگاه صحنه دوباره آمدنت و تجسم در آغوش کشيدنت را مي كردم...(بقيه ش رو كليك كنين)</span></A><br ms1="http://qafeleh.persiangig.com/image/baba..jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://qafeleh.persiangig.com/image/baba..jpg' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Sun, 05 Jul 2009 11:12:00 GMT رفقا! چه اونايي كه مدير اتاقند و چه اعضاي اتاقها. پيشنهاداتي كه براي بهتر شدن امكانات اتاقها تو ذهنشونه رو عنوان كنن تا يكجا خدمت آقاي فخري ارائه كنيم. http://qafelehshohada.parsiblog.com/Feeds/4591050/ <span class="mb">رفقا! چه اونايي كه مدير اتاقند و چه اعضاي اتاقها. پيشنهاداتي كه براي بهتر شدن امكانات اتاقها تو ذهنشونه رو عنوان كنن تا يكجا خدمت آقاي فخري ارائه كنيم.</span><br ms1="http://up.iranblog.com/images/3zmu8cw09doq0835i9.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://up.iranblog.com/images/3zmu8cw09doq0835i9.jpg' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Sat, 25 Dec 2010 19:11:00 GMT دست آقاي فخري درد نكنه... http://qafelehshohada.parsiblog.com/Feeds/4916653/ <span class="mb">دست آقاي فخري درد نكنه...</span><br ms1="http://up.omid22.ir/uploads/1396358204.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://up.omid22.ir/uploads/1396358204.jpg' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Wed, 01 Jun 2011 20:00:00 GMT من فرزند شهيدم، روي پدر نديدم http://qafelehshohada.ParsiBlog.com/Posts/104 http://qafelehshohada.parsiblog.com/Feeds/8343789/ <span class="mb">من فرزند شهيدم، روي پدر نديدم http://qafelehshohada.ParsiBlog.com/Posts/104</span><br ms1="http://qafelehshohada.parsiblog.com/Files/664c3f8f70470078b756465a33b71ba2.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://qafelehshohada.parsiblog.com/Files/664c3f8f70470078b756465a33b71ba2.jpg?w=500&amp;h=375' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Tue, 28 Jan 2014 18:07:00 GMT اينم يه مطلب برا تلطيف خاطره: يکي داشته برا نوه ش خاطره تعريف مي کرده، بهش ميگه: يادش بخير قديما ميرفتيم فروشگاه با* 10 تومن*، 15 کيلو گوشت، 1 کارتن ريکا، 20 کيلو برنج و … مي خريديم. ولي الان چي؟؟؟ همه جا *دوربين مخفي* گذاشتن... :) http://qafelehshohada.parsiblog.com/Feeds/6756615/ <span class="mb">اينم يه مطلب برا تلطيف خاطره: يکي داشته برا نوه ش خاطره تعريف مي کرده، بهش ميگه: يادش بخير قديما ميرفتيم فروشگاه با* 10 تومن*، 15 کيلو گوشت، 1 کارتن ريکا، 20 کيلو برنج و … مي خريديم. ولي الان چي؟؟؟ همه جا *دوربين مخفي* گذاشتن... :)</span><br ms1="http://icons.iconarchive.com/icons/oxygen-icons.org/oxygen/256/Emotes-face-wink-icon.png"><div class='w3-display-container'><img src='http://icons.iconarchive.com/icons/oxygen-icons.org/oxygen/256/Emotes-face-wink-icon.png' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Sun, 14 Oct 2012 16:01:00 GMT *خيانت به کشور...* http://qafelehshohada.parsiblog.com/Feeds/7125011/ <span class="mb">*خيانت به کشور...*</span><br ms1="http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1391/11/16/270782_371.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1391/11/16/270782_371.jpg?w=429&amp;h=600' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Mon, 04 Feb 2013 17:51:00 GMT بسم الله تو ايام شهادت معلم بسيجي * شهيد محمد عبدي*، دانلود کتاب مهاجر (زندگينامه، دستنوشته ها، خاطرات و... شهيد) *قافله شهداء* رو مزين کرده.... تو قافله منتظرتونيم... http://Qafeleh.ir http://qafelehshohada.parsiblog.com/Feeds/7125933/ <span class="mb">بسم الله تو ايام شهادت معلم بسيجي * شهيد محمد عبدي*، دانلود کتاب مهاجر (زندگينامه، دستنوشته ها، خاطرات و... شهيد) *قافله شهداء* رو مزين کرده.... تو قافله منتظرتونيم... http://Qafeleh.ir</span><br ms1="http://qafelehshohada.parsiblog.com/Files/2f2383e72b464df76799303be874a939.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://qafelehshohada.parsiblog.com/Files/2f2383e72b464df76799303be874a939.jpg?w=220&amp;h=300' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Mon, 04 Feb 2013 23:59:00 GMT دعواي کودکانه و زشت شما خطاست نفس شما به حضرت ابليس مبتلاست وقتي که خصم منتظر يک بهانه است آيا جدال و جنگ در اين روزها رواست؟ اين *رهبر عزيز* دلش خون شد از شما حتما دوباره گفت که *عمار* من کجاست؟ امواج فتنه مي رسد از هر طرف ولي کشتي نوح را چه غم از ورطه بلاست اين انقلاب کشتي اولاد احمد(ص) است اين *پور حيدر* است که بر عرشه ناخداست... http://qafelehshohada.parsiblog.com/Feeds/7125049/ <span class="mb">دعواي کودکانه و زشت شما خطاست نفس شما به حضرت ابليس مبتلاست وقتي که خصم منتظر يک بهانه است آيا جدال و جنگ در اين روزها رواست؟ اين *رهبر عزيز* دلش خون شد از شما حتما دوباره گفت که *عمار* من کجاست؟ امواج فتنه مي رسد از هر طرف ولي کشتي نوح را چه غم از ورطه بلاست اين انقلاب کشتي اولاد احمد(ص) است اين *پور حيدر* است که بر عرشه ناخداست...</span><br ms1="http://qafelehshohada.parsiblog.com/Files/18ef4f1e6004936e1e7ffe1265d681b7.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://qafelehshohada.parsiblog.com/Files/18ef4f1e6004936e1e7ffe1265d681b7.jpg?w=295&amp;h=400' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Mon, 04 Feb 2013 18:20:00 GMT آگاهي و عزم راسخ *نسل جوان کنوني* اگر بيشتر از جوانان دوران دفاع مقدس نباشد، *کمتر نيست...* http://qafelehshohada.parsiblog.com/Feeds/6775246/ <span class="mb">آگاهي و عزم راسخ *نسل جوان کنوني* اگر بيشتر از جوانان دوران دفاع مقدس نباشد، *کمتر نيست...*</span><br ms1="http://qafelehshohada.parsiblog.com/Files/bc054de4b57a8d0f92c65067a39c44ea.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://qafelehshohada.parsiblog.com/Files/bc054de4b57a8d0f92c65067a39c44ea.jpg' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Sun, 21 Oct 2012 22:46:00 GMT *علي اکبرهاي خميني(ره) ... * روايتي از تاسي شهدا به ارباب http://qafeleh.ir http://qafelehshohada.parsiblog.com/Feeds/6508690/ <span class="mb">*علي اکبرهاي خميني(ره) ... * روايتي از تاسي شهدا به ارباب http://qafeleh.ir</span><br ms1="http://qafelehshohada.parsiblog.com/Files/68.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://qafelehshohada.parsiblog.com/Files/68.jpg' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Thu, 26 Jul 2012 13:49:00 GMT توفيق شد و برنامه * شب آفتابي* رو ديديم... خيلي عالي بود... واقعا زحمت کشيده بودند... مجددا به رفقاي تهراني و حومه توصيه ميکنم که اگه هنوز نديدن، از دست ندن... http://qafelehshohada.parsiblog.com/Feeds/6785922/ <span class="mb">توفيق شد و برنامه * شب آفتابي* رو ديديم... خيلي عالي بود... واقعا زحمت کشيده بودند... مجددا به رفقاي تهراني و حومه توصيه ميکنم که اگه هنوز نديدن، از دست ندن...</span><br ms1="http://qafeleh2.persiangig.com/seda/shab-aftabi.mp3"><audio style='width:400px;' controls><source src='http://qafeleh2.persiangig.com/seda/shab-aftabi.mp3' type='audio/mpeg'></audio> Thu, 25 Oct 2012 23:08:00 GMT دوستان تهراني و حومه اگه برنامه ي ترکيبي * شب آفتابي * رو حس نکردين هنوز دير نشده.... تا مهلتش تموم نشده استفاده کنين... نمايشي از زمان *حضرت آدم(ع)* تا *ظهور حضرت حجت(عج)* به کارگرداني *بهزاد بهزادپور *کارگردان فيلم *خداحافظ رفيق* http://qafelehshohada.parsiblog.com/Feeds/6772124/ <span class="mb">دوستان تهراني و حومه اگه برنامه ي ترکيبي * شب آفتابي * رو حس نکردين هنوز دير نشده.... تا مهلتش تموم نشده استفاده کنين... نمايشي از زمان *حضرت آدم(ع)* تا *ظهور حضرت حجت(عج)* به کارگرداني *بهزاد بهزادپور *کارگردان فيلم *خداحافظ رفيق*</span><br ms1="http://qafelehshohada.parsiblog.com/Files/b556abe2c37185a3b6afe6b9ee3fceca.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://qafelehshohada.parsiblog.com/Files/b556abe2c37185a3b6afe6b9ee3fceca.jpg' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Sat, 20 Oct 2012 16:34:00 GMT از خود گذر کنيم که اين خوان آخر است اين انقلاب بيمه *عباس(ع)* و *اکبر(ع)* است تحريم مي کنند که تسليممان کنند غافل از اينکه دل به بلاها شناور است با سکه و دلار نداريم هيچ کار ما را به سر هواي اشارات *رهبر* است اي *نايب امام(عج)* بفرما که جان دهيم جاني که عاشقانه فداي *تو* سرور است جان مي دهيم و ننگ ملامت نميخريم حرف دل *امام(ره)*، همان حرف آخر است... http://qafelehshohada.parsiblog.com/Feeds/6771361/ <span class="mb">از خود گذر کنيم که اين خوان آخر است اين انقلاب بيمه *عباس(ع)* و *اکبر(ع)* است تحريم مي کنند که تسليممان کنند غافل از اينکه دل به بلاها شناور است با سکه و دلار نداريم هيچ کار ما را به سر هواي اشارات *رهبر* است اي *نايب امام(عج)* بفرما که جان دهيم جاني که عاشقانه فداي *تو* سرور است جان مي دهيم و ننگ ملامت نميخريم حرف دل *امام(ره)*، همان حرف آخر است...</span><br ms1="http://qafelehshohada.parsiblog.com/Files/89bd0fb39f1b0ed230d7699f3cd76835.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://qafelehshohada.parsiblog.com/Files/89bd0fb39f1b0ed230d7699f3cd76835.jpg' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Sat, 20 Oct 2012 10:32:00 GMT *احترام به مافوق... * http://qafelehshohada.parsiblog.com/Feeds/6532138/ <span class="mb">*احترام به مافوق... *</span><br ms1="http://qafelehshohada.parsiblog.com/Files/69.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://qafelehshohada.parsiblog.com/Files/69.jpg' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Fri, 03 Aug 2012 16:27:00 GMT عرفه سال 60 هجري و اينجا مکه است. کاروان حج هم ديگر تکميل شده. کوچکترين مسافر قافله نيز چند ماهي است به خانواده اضافه شده و توفيق زيارت خانه خدا را در پنجمين ماه عمر کوتاهش بدست آورده. بني هاشم و بقيه نيز همه جمعند و آخرين زيارت خانه خدا را مي خواهند بروند. لبيک اللهم لبيک.... اما چرا حج نيمه تمام ماند؟!! حسين(ع) را چه شده؟ مگر نبايد روز عيد قرباني کند؟ پس زينب (س) به کجا مي رود؟ سعي صفا و مروه اش چه شد؟ عباس(ع) چه مي کند؟ جمرات را که رمي نکرده؟ ما بقي اعمال حج چه مي شود؟ گويي حسين(ع) مي گويد: صبر کن! صبر کن، تا قرباني به مسلخ بردن مرا ببيني. مي خواهم تأسي به جد بزرگم، ابراهيم خليل کنم و اسماعيلم (و نه يک اسماعيل) را قرباني کنم. (اسماعيل و اکبر و اصغر همه قربانند، اما اين کجاو آن کجا!!) عباس مي گويد: همه به نماد ابليس سنگ مي زنند، ولي همراه ما بيا و رمي جمرات ما را با خود ابليس نماها مشاهده کن. بيا و ببين چگونه نه سه جا، بلکه قدم به قدم تا نينوا و بعد از آن هم تا مقر ابليس در شام، بيني شيطان را به خاک مي ماليم. زينب (س) هم – هر چند که همه حواسش فقط و فقط به حسين (ع) است – ولي جوابت را مي دهدکه: چند منزل همراهي مان کن تا ببيني نه هفت بار، بلکه هفتاد بار و بيشتر، نه بين صفا و مروه، بلکه بين خيمه گاه و قتلگاه، نه سعي بلکه هروله مي کنم. فقط چند منزل ديگر تامل کنيد تا معناي حج واقعي را بفهميد و بدانيد که حج فقط دور کعبه گشتن و قرباني و رمي جمرات است ، يا .....؟ کعبه يک سنگ نشاني است که ره گم نشود حاجي احرام دگر بند ببين يار کجاست التماس دعا در اين روز عزيز http://qafelehshohada.parsiblog.com/Feeds/218991/ <span class="mb">عرفه سال 60 هجري و اينجا مکه است. کاروان حج هم ديگر تکميل شده. کوچکترين مسافر قافله نيز چند ماهي است به خانواده اضافه شده و توفيق زيارت خانه خدا را در پنجمين ماه عمر کوتاهش بدست آورده. بني هاشم و بقيه نيز همه جمعند و آخرين زيارت خانه خدا را مي خواهند بروند. لبيک اللهم لبيک.... اما چرا حج نيمه تمام ماند؟!! حسين(ع) را چه شده؟ مگر نبايد روز عيد قرباني کند؟ پس زينب (س) به کجا مي رود؟ سعي صفا و مروه اش چه شد؟ عباس(ع) چه مي کند؟ جمرات را که رمي نکرده؟ ما بقي اعمال حج چه مي شود؟ گويي حسين(ع) مي گويد: صبر کن! صبر کن، تا قرباني به مسلخ بردن مرا ببيني. مي خواهم تأسي به جد بزرگم، ابراهيم خليل کنم و اسماعيلم (و نه يک اسماعيل) را قرباني کنم. (اسماعيل و اکبر و اصغر همه قربانند، اما اين کجاو آن کجا!!) عباس مي گويد: همه به نماد ابليس سنگ مي زنند، ولي همراه ما بيا و رمي جمرات ما را با خود ابليس نماها مشاهده کن. بيا و ببين چگونه نه سه جا، بلکه قدم به قدم تا نينوا و بعد از آن هم تا مقر ابليس در شام، بيني شيطان را به خاک مي ماليم. زينب (س) هم – هر چند که همه حواسش فقط و فقط به حسين (ع) است – ولي جوابت را مي دهدکه: چند منزل همراهي مان کن تا ببيني نه هفت بار، بلکه هفتاد بار و بيشتر، نه بين صفا و مروه، بلکه بين خيمه گاه و قتلگاه، نه سعي بلکه هروله مي کنم. فقط چند منزل ديگر تامل کنيد تا معناي حج واقعي را بفهميد و بدانيد که حج فقط دور کعبه گشتن و قرباني و رمي جمرات است ، يا .....؟ کعبه يک سنگ نشاني است که ره گم نشود حاجي احرام دگر بند ببين يار کجاست التماس دعا در اين روز عزيز</span> Sat, 30 Dec 2006 10:41:00 GMT