سفارش تبلیغ
صبا

دکتر ابراهیم فیاض

نشست جوانان، گروههای مرجع و روحانیت

اخبار ,     نظر

نشست جوانان، گروه‌های مرجع و روحانیت
ابراهیم فیاض: اگر سه نهاد آموزش ، مذهب و خانواده همگرا باشند جامعه در آرامش خواهد بود

یک عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران گفت:‌ اگر سه نهاد آموزش ، مذهب و خانواده همگرا باشند جامعه در آرامش خواهد بود و اگر نباشند دچار بحران می‌شویم.
به گزارش خبرنگار تاریخ و اندیشه ایسنا، دکتر ابراهیم فیاض در نشست تخصصی "جوانان، گروه‌های مرجع و روحانیت" که صبح یکشنبه از سوی موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار کرد: روحانیت یک سازمان دانشی و پژوهشی در کشور است. شاید هیچ نهادی تا این حد کتاب تولید نکند. از طرفی توجه خارجی‌ها به روحانیت قبل و بعد از انقلاب زیاد بوده. تاسیس دانشگاه تهران به طور مستقیم و غیر مستقیم توسط روحانیت بوده و در واقع جایی نبوده که روحانیت نباشد.
وی افزود: در ایران جدید یعنی از صفویه تا کنون روحانیت مستقیم مرجعیت داشته و حتی قبل از صفویه رابط مردم و حکومت بوده؛ چنان که در آن زمان چهره مردمی نظام استبدادی و شاهنشاهی توسط روحانیت تبیین می‌شد. 
این عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، درباره موضوع "جوان سنجی"‌ در ایران نیز خاطرنشان کرد:‌ در ایران جوان‌سنجی کم کرده‌ایم. باید بحث کرد که آیا در ایران جوان داریم یا نداریم. کودکان ما در سن کودکی به جوانی می‌رسند و از طرفی جوانانمان کودک می‌مانند.
فیاض با اشاره به این‌که اگر سه نهاد آموزش ، مذهب و خانواده همگرا باشند جامعه در آرامش خواهد بود و اگر نباشند دچار بحران می‌شویم، افزود: ‌شاهد بحران نهاد خانواده در مقابل نهاد آموزش و مذهب بوده‌ایم.
وی هم‌چنین با بیان این‌که رسانه‌های جهانی نهاد خانواده را هدف قرار داده‌اند، اظهار کرد:‌ اکنون بطن ما بر نهاد خانواده قرار دارد که محوری‌ترین نهاد در ایران است.
وی در پایان گفت که کاری که اکنون روحانیت می‌تواند انجام دهد این است که به فقه عرفی خانواده‌محور برگردد.