سفارش تبلیغ
صبا

دکتر ابراهیم فیاض

همایش آکادمی، علوم انسانی

اخبار ,     نظر

همایش آکادمی، علوم انسانی

    روزهای یکشنبه ودوشنبه 27 و28 آذر [1384] انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی با همکاری انجمنهای علمی دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی اقدام به برگزاری همایشی با عنوان آکادمی، علوم انسانی نمود که در تالار ابن خلدون دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار گردید. در زیر خلاصه ای از صحبتهای دکتر ابراهیم فیاض بیان شده است.

سخنرانی دکتر ابراهیم فیاض با موضوع (بومی شدن علوم انسانی)

در توسعه علوم انسانی باید گشوده به جهان باشیم ولی در عین حال به شدت متوجه خود باشیم مبنای بومی سازی علوم انسانی باید مردم شناسی باشد که در 2 محور مطالعه تاریخ فرهنگی و جغرافیای فرهنگی باید فرهنگ ها را مطالعه کند ومیبینیم که امروزه واژه فرهنگ جای جامعه را گرفته است و در واقع با مردم شناسی است که میتوانیم پی به نیازها و همچنین پتانسیل های خود ببریم موانع بومی سازی علوم انسانی را باید در دلایل زیر جست:
1- قرائت سنتی از تاریخ و جغرافیا که کارش نسخه خوانی و نسخه نویسی است و ادبیات را برای ادبیات میداند نه برای فهم فرهنگی.
2- شرق شناسی زدگی : ما باید شناخت خود را در اولویت قرار دهیم و ایران شناسی که تاریخ و کشور محل زندگیمان را به ما میشناساند در کنار غرب شناسی به عنوان تمدن غالب و اسلام شناسی به عنوان جهان بینی هزار ساله ما حائز اهمیت است
3- جهان زدگی شناختی
منبع: مجله اینترنتی فصل نو