پارسي نامه
مجله الکترونيکي اعضاي پارسي بلاگ
مطالب اين مجله توسط دبيران منتخب از بين وبلاگ نويسان پارسی بلاگ، برگزيده مي شود

  صله رحم و تکريم خويشاوندان
اگر چه ماه رمضان ماه همه برکت ها و بخشش ها است، ماه دق الباب کردن خانه اي است که صاحب آن مالک تمام کون و مکان است اما اين وسعت از بخشش و کرامت تا بدان حدي است که خودت بر سر بنشيني و از آن بهره بري و هستند کساني که دق الباب نمي کنند، بر سر سفره برکت الهي نمي نشينند.
  يتيم نوازي برگه ضمانت بنده براي حاجت روايي
" انفاق" به نيازمندان،" احسان" به درماندگان و مستضعفان، محبت و کشيدن دست نوازش بر سر ايتام بخشي از مؤلفه هاي درک حال ضعفا است. تنگدستان و ايتامي که عيال خداوند هستند و در دعاي هشتمين روز از ماه مبارک رمضان به خداوند مي گوييم: « اللهم ارزقْني فيه رحمة الْاَيتام؛ خدايا در اين روز ترحم بر يتيمان را روزيم فرما.»
  غزلِ ناب
در مدح امير عرب آن مطلع الانوار| گفتم غزلي ناب ميان همه اشعار| من قطره ام و حيدر کرار(ع) چو دريا| گفتن به مديحش ز يکي قطره چه دشوار| با حب علي(ع) پاي به دنيا بنهادم| از جام ولايش همه دم مستم و هشيار| آن دل که در او نور علي(ع) جلوه نمايد| صاف است چو آئينه و عاري است ز زنگار|بر خلق جهان فخر فروشم به همه عمر.
  رياست محترم قوه قضائيه، ملت منتظرند!
حتما يادتان نرفته که مسئولين قضائي، وعده دادند که پس از4 برگزاري انتخابات رياست جمهوري سال 96 به تخلفات متعدد خاندان حسن روحاني و حسين فريدون رسيدگي خواهند کرد و لذا انتخابات به پايان رسيده و مردم منتظر اقدامات آنها هستند. تا به تخلفات گسترده خاندان حاکم بر قوه مجريه رسيدگي و گزارش آن به مرم ارئه شود.
  رمــــــــــز آتــش به اخـتـيار
براي پي بردن به رمز عمليات "آتش به اختيار"،کافي است به گلايه نماينده بسيج دانشجويي در محضر فرماندهي کل قوا توجه نمائيم، که گفت؛ «آقا ما گلايه داريم و عرض گلايه مي خواهيم پيش شما بکنيم، گلايه از دولت که تکيه بر مسند جمهوري اسلامي ميزنه و "در نقش اپوزيسيون"، با نظام مواجهه مي کنه.»
برگزيدگان مجله در تير 1396
By: ParsiBlog.com ® Team © 2003