قرمز سبز آبي خاکستري
ساليانى كه پسر آدم در آن نزد خدا از پيروى هوا معذور است ، شصت سال است . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت