قرمز سبز آبي خاکستري
[ و در دعا هنگام باران خواستن گفت : ] خدايا ما را سيراب ساز به ابرهاى رام به فرمان ، نه ابرهاى سركش خروشان [ و اين از گفتار فصيح عجيب است ، چه او ابرهاى با رعد و برق همراه با بادها و آذرخشها را به شتران سرسخت همانند فرموده است ، كه بار از پشت بيفكنند و در سوارى دادن سركشى كنند ، و ابرهاى تهى از رعد و برق ترسناك را به شتران رام تشبيه كرده است كه شيرشان را به آرامى مى‏دوشند و به آسانى بر پشتشان نشينند . ] [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت