قرمز سبز آبي خاکستري
هفتاد گناه براي نادان آمرزيده مي شود، پيش از آنكه يك گناه براي دانشمند آمرزيده شود . [امام صادق عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت